รำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร


วันที่ 1 /9/51

วันนี้ ขอร่วมรำลึก ถึง คุณ สืบ นาคะเสถียร กับเขาสักครั้งละกันนะ  ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของเราในการก้าวเดิน แม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ตาม    18 ปี แล้วที่ท่านจากไป ทิ้งตำนานแห่งการอนุรักษ์ไว้เบื้องหลัง…

ปี 2536 ประมาณ ม.3 … เห็นรายการสารคดีช่องหนึ่ง เป็นภาพที่ คุณสืบ กำลัง ช่วยกวางที่ลอยอยู่ในน้ำ ที่เขื่อนเชี่ยวหลาน อย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ อีก 7-8 คน และก็ได้ เห็น การช่วยเหลือสัตว์ป่าอีกมากมายของคุณสืบ จากสารคดีนี้ … ตอนนั้น มีความรู้สึกว่า …ใช่เลย!.. นี่ละ อ่ย่างที่เราชอบเลย อุดมการณ์ของเรา รักป่า รักธรรมชาติ เพื่อส่วนรวม ยิ่งดู ก็ยิ่ง รู้สึก รักธรรมชาติ รู้สึกเลือดมันพลุ่งพล่านไงไม่รู้ 555 …. วันหนึ่ง ในคาบวิชาแนะแนว อาจารย์แนะว่า ให้เริ่มถามตัวเองว่า จบแล้วจะเรียนอะไรต่อ หรืออยากเป็นอะไร ให้มาถามได้ ว่า ถ้าอยากเป็นนั่นเป็นนี่ควรจะเรียนสายอะไร …

อ่ะ..เราก็ไปถามเลย   อาจารย์คะ หนูอยากเป็นสืบ 2 ค่ะ ..จะต้องเรียนสายอะไรต่อคะ….

ก็ได้คำตอบมาว่า สายวิทย์!…จากนั้น พอใครถาม ว่าอยากเป็นอะไร  …เราก็มักจะตอบว่า สืบ 2 ค่ะ… ด้วยความที่ภาพการช่วยชีวิตสัตว์ป่าของเขานั้นยังติดตาอยู่ตลอดนั่นเอง

 

 

ชีวประวัติ สืบ นาคะเสถียร

โดย  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

สืบ นาคะเสถียร2

คุณสืบ นาคะเสถียร หรือนามเดิม สืบยศ


เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒
ที่ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
บิดาชื่อ นายสลับ นาคะเสถียร อดีต
ผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี
มารดาชื่อ นางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้อง
ทั้งหมด ๓ คน โดยคุณสืบ เป็นบุตรชายคนโต
น้องชาย และน้องสาวอีก ๒ คน คือ
คุณกอบกิจ นาคะเสถียร และคุณกัลยา รักษาสิริกุล
คุณสืบมีบุตรสาว ๑ คน ชื่อนางสาวชินรัตน์ นาคะเสถียร
ปัจจุบันอายุ ๒๔ ปี (พ.ศ.๒๕๔๔)

 

ชีวิตและการทำงาน


โดยที่สายตระกูลของคุณสืบ นาคะเสถียร  เป็นครอบครัวของชาวนา ชีวิตในช่วงปฐมวัยจึงต้องช่วยทำงานในนาของมารดา เมื่อว่างจากภาระดังกล่าวก็ออกท่องเที่ยวกับเพื่อน ๆ โดยมีไม้ง่ามหนังสะติ๊กคู่ใจ

ได้เข้าเรียนชั้นประถมต้นที่โรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี  ช่วงปิดเทอมว่างจากการเรียน ก็จะออกไปช่วยทางบ้านเสริมแนวคันนา เพื่อไม่ให้มีข้อพิพาทกับเพื่อนบ้าน ทำงานกลางแจ้งทั้งวัน  แม้แดดจะร้อนก็มิเคยปริปากบ่น ครั้นเรียนจบชั้นประถม ๔ ต้องจากครอบครัวไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา จนกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในสมัยนั้น คุณสืบ มีบุคลิกประจำตัวคือ เมื่อสนใจหรือตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำจริงจัง จนประสบความสำเร็จ และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมาโดยตลอด 

สืบ นาคะเสถียร                                        

 • ๒๕๑๑-๒๕๑๔ เข้าศึกษาในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความตั้งใจการศึกษาอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตในมหาวิทยาลัย โดยเป็นที่ทราบกันดีระหว่าง หมู่เพื่อนผู้ใกล้ชิดว่า คุณสืบ เป็นผู้มีจิตใจรักงานศิลปะ สูงส่งในเชิงมนุษยสัมพันธ์ มีระเบียบ ในการดำเนินชีวิตในสมัยเรียนอย่างเป็นแบบแผน

สืบ นาคะเสถียร3

 • ๒๕๑๖ เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว  ได้เข้าทำงานที่กองสวนสาธารณะของการเคหะแห่งชาติ
  ๒๕๑๗ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวนวัฒน์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษา
 • ๒๕๑๘ บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานป่าไม้ตรี กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี ปราบปรามจับกุมผู้บุกรุกทำลายป่าอย่างมีประสิทธิภาพ

รับปริญญา                            สืบ

 • ๒๕๒๒ ได้รับทุนจาก British Council ไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในสาขาวิชาอนุรักษ์วิทยา
 • ๒๕๒๔ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ มีส่วนร่วมในการจัดการและประสานงาน รวมทั้งเป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงานพิทักษ์ป่าอีกหลายรุ่น  
 • ๒๕๒๖ กลับเข้าปฏิบัติราชการประจำ ฝ่ายวิชาการ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ 
 • ๒๕๒๙ ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อน รัชชประภา(เชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 • ๒๕๓๐ ปฏิบัติงานในโครงการศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาพื้นที่ ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นอาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดเตรียมเอกสารข้อมูลทางด้านบทความและภาพถ่าย ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ เพื่อคัดค้าน  การสร้างเขื่อนน้ำโจนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและการบุกรุกทำลาย ทรัพยากร ธรรมชาติทุกรูปแบบ 
 • ๒๕๓๑ กลับมาปฏิบัติราชการที่ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ 
 • ๒๕๓๒ เข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  
 • ๒๕๓๓  จัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาป่าห้วยขาแข้ง และทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมอภิปรายในโอกาส และสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ส่วนมากเป็นหัวข้อเรื่อง “ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้อง ” “ การอพยพสัตว์ป่าตกค้างในเขื่อนเชี่ยวหลาน ” เป็นต้น เขียนเอกสาร โครงงานเพื่อจัดการให้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก

อนุสาวรีย์ สืบ นาคะเสถียร

 

๑ กันยายน ๒๕๓๓ 
ชำระสะสางภาระหน้าที่รับผิดชอบ และทรัพย์สินส่วนตัวที่คั่งค้าง มอบหมายเครื่องใช้ และ อุปกรณ์ในการศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่า ให้สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
เช้าตรู่เริ่มต้นตำนานแห่งนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร
นักอนุรักษ์ไทย ผู้ที่รักป่าไม้และธรรมชาติด้วยกาย วาจา และใจ

ท่านจบชีวิต ด้วยการ ยิงตัวตาย โดยเขียนบันทึกทิ้งเอาไว้ .. ให้คนด้านหลังได้เริ่มต้นตำนานของเขาต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
http://www.seub.or.th
โทรศัพท์ / โทรสาร (02)2247838-39

ชีวประวัติ สืบ นาคะเสถียร

Advertisements

หนึ่งความคิดบน “รำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร

 1. แก …
   
  เอามาแบบนี้เดี่ยวเค้าก็มาเห็นหรอก….
   
   
   
  ไม่กลัวเพื่อนรักจะโกรธเหรอจ๊ะ …
   
   
   
   
   
   
   
  คิคิ..
   
  หุหุ..
   
  อิอิ..
   
  งิงิ..
   
  คลิคลิ…
   
   
   
   
   
   
   
  เต่านาจ๊า

แนะนำ ติชม ให้กำลังใจ หรือ เล่าเรื่องราวที่อยากระบาย

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s